„Przeciwieństwem niesprawiedliwości nie jest sprawiedliwość lecz miłość”